Jak działa bankowość islamska: Zasady zgodne z prawem szariatu

Pexels Adrienn 1458336

Bankowość islamska to system finansowy zgodny z przepisami prawa szariatu, które jest podstawą religijną i moralną dla muzułmanów. W odróżnieniu od tradycyjnej bankowości, banki islamskie działają na zasadzie partnerstwa, gdzie klient i bank dzielą zyski i straty. W artykule dowiemy się, jak dokładnie funkcjonuje bankowość islamska i jakie są jej główne zasady i praktyki.

Co to jest bankowość islamska?

Bankowość islamska to system finansowy, który opiera się na zasadach zgodnych z prawem szariatu, czyli islamskim prawem religijnym. W odróżnieniu od tradycyjnej bankowości, w bankowości islamskiej istnieją pewne wytyczne i ograniczenia, które mają na celu zapewnienie, że transakcje finansowe są zgodne z religijnymi przekonaniami muzułmanów. Jednak mimo tych różnic, bankowość islamska pełni podobne funkcje co tradycyjna bankowość, takie jak udzielanie kredytów, przyjmowanie depozytów i inwestowanie środków klientów.

Podstawowe zasady bankowości islamskiej

Bankowość islamska opiera się na kilku podstawowych zasadach, które są zgodne z prawem szariatu:

 • Princypium unikania ryzyka i niepewności: W bankowości islamskiej nie jest dopuszczalne inwestowanie w spekulacyjne i ryzykowne transakcje. Oznacza to, że banki islamskie nie mogą udzielać kredytów na cele hazardowe lub finansować niepewnych inwestycji.
 • Princypium podziału zysków i strat: W bankowości islamskiej zarówno bank, jak i klienci ponoszą ryzyko związane z inwestycjami. Jeśli inwestycja przynosi zyski, są one podzielane pomiędzy bank a klienta w określonych proporcjach. W przypadku strat, obie strony również dzielą raptem w obciążeniach.
 • Princypium zakazu pobierania odsetek: W tradycyjnej bankowości, pobieranie odsetek od udzielonych kredytów jest powszechne. Jednak w bankowości islamskiej pobieranie odsetek jest surowo zakazane. Zamiast tego, banki islamskie korzystają z różnych metod finansowania, które są zgodne z prawem szariatu, takich jak udzielanie murabaha, musharaka, mudaraba i ijaraha.
 • Princypium unikania nieetycznych transakcji: Bankowość islamska stosuje również kryteria etyczne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Inwestycje w branże, takie jak alkohol, tytoń, hazard i broń, są zakazane.

Metody finansowania w bankowości islamskiej

W bankowości islamskiej istnieje kilka metod finansowania, które są zgodne z prawem szariatu:

 • Murabaha: Jest to metoda finansowania, w której bank kupuje aktywo na rzecz klienta po określonej cenie i zarabia na różnicy między ceną zakupu a sprzedaży. Klient spłaca tę kwotę z dodatkiem określonej marży w ratach.
 • Musharaka: To forma finansowania oparta na partnerstwie. Bank i klient inwestują wspólnie w projekt, a zyski są podzielone pomiędzy obie strony, zgodnie z umową przewidzianą wcześniej.
 • Mudaraba: To model finansowania oparty na relacji pomiędzy kapitałem a pracą. Bank dostarcza kapitału, podczas gdy klient dostarcza pracy. Zyski są podzielone w określonych proporcjach, a straty ponosi jedynie bank.
 • Ijaraha: Ta metoda umożliwia klientom korzystanie z mienia banku w zamian za comiesięczne opłaty. Na koniec umowy, klient może odkupić mienie lub przedłużyć umowę.

Korzyści bankowości islamskiej

Bankowość islamska ma kilka korzyści zarówno dla klientów, jak i dla społeczeństwa jako całości. Oto niektóre z nich:

 • Eliminacja odsetek, które często są uważane za pewnego rodzaju opłatę czy ryzyko dodatkowe dla klientów.
 • Większa stabilność systemu finansowego z powodu unikania ryzykownych inwestycji i spekulacji.
 • Wprowadzenie etycznych standardów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, co pomaga w promowaniu odpowiedzialnego działania w biznesie.
 • Ułatwienie dostępu do finansowania dla przedsiębiorców i osób o niskich dochodach, którzy często mają trudności w uzyskaniu tradycyjnych kredytów.

Perspektywy rozwoju bankowości islamskiej

Bankowość islamska rozwija się w miarę jak coraz więcej krajów islamskich uznaje jej znaczenie. Obecnie banki islamskie działają nie tylko w krajach muzułmańskich, ale również na całym świecie. Istnieje coraz większe zainteresowanie bankowością islamską ze strony klientów innych wyznań, którzy doceniają jej etyczne podejście do finansów. W przyszłości można spodziewać się większego rozwoju bankowości islamskiej i wpływu na globalny system finansowy.